LITURGI IBADAH MALAM KUDUS, 24 DESEMBER 2014

cover malam natal 24 des

Dilayani oleh :                                                                   Pdt. Drs. I Wayan Sudira Husada, MM &

                                                                  Vik. I Putu Sudarma Yusuf, S.Si. Teol

 

 

Persiapan Jemaat                                                   : Doa pribadi

Persiapan Pendeta, Majelis Jemaat

Pemandu Pujian, dan Organis                                : Doa bersama di Konsistori

 

 

Gong dibunyikan 7 kali (3+3+1) Jemaat bersama-sama berdiri, Majelis (3) keluar dari Konsistori membawa lilin yang menyala sebagai lambang Theopani, diikuti Majelis (7) yang mengambil api lilin untuk dibawa kebalai serbaguna & Majelis (1) yang mengajak Jemaat memulai ibadah.

 

(suasana hening, lampu redup, dengan diiringi instrumen organ MJ memasuki ruang ibadah dari pintu masuk gereja dengan membawa lilin teophani).

(jemaat diundang berdiri)

1. DOA MALAM NATAL                                                          (Pnj. Yohana Kuji Ratu S)

Majelis :   Allah Bapa di surga, kami memuji Engkau dan bersyukur kepada-Mu, karena firman-Mu yang menjadi manusia dengan lahir ditengah-tengah kami. Ia menjadi manusia lemah agar kami yang rapuh dan fana ini diurapi oleh daya ilahi yang abadi. Dengan kelahiran-Nya di dunia ini, Engkau yang tak dapat dilihat kini kelihatan sebagai manusia seperti kami, dan cahaya dari keselamatan-Mu bersinar di tengah kami, mengusir kegelapan yang menguasai kami. Curahkanlah rahmatmu, agar kami yang kini merayakan kedatangan-Mu berani menjadi pembawa damai bagi sesama kami, dan dengan demikian, kehadiran kami di tengah sesama kami menjadi sarana bagi kemuliaan-Mu dan memberitakan kehadiran-Mu. Amin.

(lampu dinyalakan kembali)

Jemaat :        Menyanyikan KJ 101:1,3,5”ALAM RAYA BERKUMANDANG”

 

1) Alam raya berkumandang oleh pujian mulia;

Dari gunung dari padang, kidung malaikat bergema:

Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!

 

3) Sudah lahir Jurus’lamat- itu berita lagunya.

     Puji dan syukur dan hormat, dipersembahkan padaNya

   Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!

 

5) Mari kitapun kesana untuk melihat putera

Mari kita persembahkan suara dan hati pada-Nya

Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis Deo!

 

Prosesi Pendeta dan Majelis Jemaat memasuki ruang ibadah

 

  1. VOTUM DAN SALAM                                                                              

Pdt/PF         :   Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang  berkenan kepadaNya. Ibadah Malam kudus ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, amin.

Bersukacitalah dan muliakanlah Allah sebab diberikanNya keselamatan bagi kita.

Jemaat         :   Jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Yesus Juru Slamatku.

Pdt/PF         :   Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan

Jemaat              :               Sebab Ia telah melawat umatNya, sesungguhnya Tuhan itu Pengasih dan Penyayang.

Pdt/PF             :               Semoga lawatan Allah dalam Yesus Kristus, yang kita rayakan saat ini meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan kita selama-lamanya.

Pdt & Jem    :   Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Allah, amin.

Jemaat         :      5 3 4 5 6 5   4 5.

A …………………min.

 (Jemaat duduk kembali)

  1. INTROITUS : Filipi 4:4-5

 

Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan :

Bersukacitalah! Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat!

 

 

 

Jemaat MenyanyiKJ. 105: 1-3 “YA ANAK KECIL”

 

1) Ya Anak kecil, ya Anak lembut, Engkau diutus Bapamu

dan dari sorga mulia Kau jadi hamba terendah,

ya Anak kecil, ya Anak lembut.

 

2) Ya Anak kecil, ya Anak lembut, Segala dosa Kautebus

Kau hantar kami umat-Mu, Keharibaan Bapa-Mu,

ya Anak kecil, ya Anak lembut.

 

3) Ya Anak kecil, ya Anak lembut, Kau turun dari takhta-Mu;

Engkau beri bahagia pengganti duka dunia,

ya Anak kecil, ya Anak lembut.

 

  1. DOA PENGAKUAN DOSA                                                                 (Pnj. Krisna Putra)

Majelis         :      Marilah saudara kita meninjau ulang batin kita di hadapan Allah dalam doa kita secara pribadi.

Tuhan ampunilah kami sebab seringkali kehadiran-Mu ke dalam dunia kami abaikan karena kami cenderung memikirkan diri kami sendiri. Tuhan kasihanilah kami,

Jemaat       :               Kristus kasihanilah kami.

Majelis        :      Kami jarang menghayati bahwa kehadiran-Mu adalah perwujudan kasih-Mu untuk dunia ini. Kami melupakan semua itu karena kami cenderung mengasihani diri sendiri, Tuhan ampunilah kami.

Jemaat         :   Kristus ampunilah kami.

Majelis         :      Engkau Putra di surga yang dianugerahkan kepada kami sebagai penasihat ulung, Raja damai dan perkasa. Tuhan kasihanilah kami.

Jemaat          :   Tuhan Kasihanilah kami.

Majelis         :      Sekarang, perbaharuilah hidup kami ya Tuhan agar kami sungguh-sungguh nyata menjadi milik-Mu.

Jemaat          : Amin

 

Jemaat Menyanyi: KJ. 94:1-2,4 “HAI KOTA MUNGIL BETLEHEM”

 

1) Hai kota Mungil Betlehem betapa kau senyap

Bintang dilangit cemerlang melihat kau lelap

Namun di lorong g’lapmu bersinar T’rang baka:

Harapanmu dan doamu kini terkabullah.

 

2) Sebab bagimu lahir Mesias, Tuhanmu;

Malaikatlah penjaga-Nya di malam yang teduh.

Hai bintang-bintang fajar, b’ritakan Kabar Baik

Sejahtera di dunia! Segala puji naik.

 

4) Ya Yesus, Anak Betlehem, kunjungi kami pun;

Sucikanlah, masukilah yang mau menyambut-Mu

Telah kami dengarkan Berita mulia;

Kau beserta manusia kekal selamanya.

 

  1. BERITA ANUGERAH DAN PETUNJUK HIDUP BARU

Pdt/PF             :              Saudara, mari kita menerima berita anugarah dan Petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Titus 2:11-15

             Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu.Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah.

Jemaat     :     Syukur kepada Allah

(dilanjutkan saling berjabat tangan sambil mengucapkan salam damai)

Nyanyian Kesanggupan : PKJ 267   “DAMAI DI DUNIA”

PKJ 267

  1. PEMBERITAAN FIRMAN

a. Doa untuk Pembacaan Firman dan Kotbah

b. Pembacaan Firman:               Matius 1:18-21

c. Kotbah

d. Saat teduh

 

    7. MALAM BERJUTA CAHAYA (Candle light)

a) Pujian : PS. Gabungan – O HOLLY NIGHT

b) PS. Jemaat selesai bernyanyi, lampu dipadamkan. Dilanjutkan penyalaan lilin Natal, Jemaat berdiri sambil menaikkan pujian KJ. 92:1-3 “MALAM KUDUS”.

c) Sementara menyanyi, petugas penerima api lilin maju ke depan berdiri menghadap ke altar dan menerima api lilin dari pendeta dan membagikan api lilin tersebut kepada seluruh warga jemaat.

1) Malam kudus, sunyi senyap;

Dunia terlelap.

Hanya dua berjaga terus –

ayah bunda mesra dan kudus;

Anak tidur tenang, Anak tidur tenang

 

2) Malam kudus, sunyi senyap;

Kabar Baik menggegap;

Bala sorga menyanyikannya,

Kaum gembala menyaksikannya:

“Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom!

 

3) Malam Kudus, sunyi senyap,

kurnia dan berkat.

Tercermin bagi kami terus

di wajah-Mu ya Anak Kudus;

Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal.

 

d) Seusai lagu di atas semua lampu dinyalakan

 

  1. PENGAKUAN IMAN RASULI                                           (Pnj. Marliantini Korasa)

(Jemaat dipersilahkan duduk)

  1. DOA SYAFAAT

       10. BERITA JEMAAT                                                              (Pnj. Benyamin Herman H)

11. PERSEMBAHAN                                                                       (Pnj. Ni Wayan Ridanti)

Majelis :   Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita menyatakannya dengan membawa persembahan kita bagi Tuhan. Dasar dari persembahan untuk kita terambil dari Mazmur 54: 8 yang berbunyi demikian:”Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepada-Mu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan”.

Jemaat Menyanyi         : KJ. 119:1-4 “HAI DUNIA GEMBIRALAH”

 

1) Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu!

                       Di hatimu terimalah! Bersama bersyukur ,

                      bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.

 

2) Hai dunia, elukanlah Rajamu Penebus!

                       Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus,

                       bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus!

 

3) Janganlah dosa menetap di ladang dunia

Sejahtera penuh berkat berlimpah s’lamanya,

berlimpah s’lamanya, berlimpah-limpah s;lamanya.

 

4) Dialah Raja semesta, benar dan mulia.

Masyhurkanlah, hai dunia, besar anug’rahNya,

besar anug’rahNya, besar, besar anug’rahNya.

(Jemaat diundang berdiri)

DOA PERSEMBAHAN                                                                 (Pnj. Ni Wayan Ridanti)

12. NYANYIAN PENUTUP : KJ. 100 “MULIAKANLAH”

Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Mahatinggi !

Damai sejaht’ra turun ke bumi bagi orang Pengasihannya.

Muliakanlah Tuhan Allah ! Muliakanlah Tuhan Allah !

Damai sejaht’ra turun ke bumi ; damai sejaht’ra turun ke bumi

Bagi orang, bagi orang pengasihanNya.

Bagi orang pengasihanNya, pengasihanNya.

Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Mahatinggi !

Damai sejaht’ra turun ke bumi bagi orang Pengasihannya.

Amin, amin, amin.

      13. PENGUTUSAN

Pdt/PF         :                 Saudaraku, dunia kita membutuhkan karya nyata kita. Marilah kita keluar dari ruang ini dengan terang yang bercahaya. Terang yang menandakan Sang Terang yang telah datang itu. Sebab dunia yang akan kita masuki adalah dunia yang masih diliputi kegelapan.

Saudara yang dikasihi Tuhan, layanilah Dia dengan segala talentamu. Ingatlah Tuhan telah lebih dulu melayani kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh kudus menyertai Saudara. Amin

Jemaat Menyanyi               :               Haleluya 5X, Amin 3X

 

PETUGAS KEBAKTIAN MALAM NATAL DI JKK

Rabu, 24 Desember 2014 pk. 19.00 wita

 

MAJELIS JEMAAT

 

1. Pnj. Benyamin Herman H
2. Pnj. Tumiyati Bambang S
3. Pnj. IGA Kartika Sudiasa
4. Pnj. Yohana Kuji Ratu S
5. Pnj. Krisna Putra
6. Pnj. Marliantini Korasa
7. Pnj. Ni Wayan Ridanti
8. Pnj. IGN. Agung Dwi A
9. Pnj. Ni Made Wiryani
10.Pnj. Istia Dirk
11.Pnj. Ussyana Dethan
12.Pnj. IGM. Samekto PY

PETUGAS ORGANIS/PIANIS & PEMANDU PUJIAN

 

TUGAS TIM MUSIK PEMANDU PUJIAN
Ibadah Malam Kudus TataWillis

Harry

Christian

SulendraJoseph

Prima

Download filepdf: IBADAH MALAM KUDUS, 24 DESEMBER 2014